Turisme

Hjartdalsbygda Bygdesentralen Bygdeblad Aktivitetar Linkar Innhald

 
 

 

 

Opp
Su Århus

 

 

 

 

 

I Hjartdalsbygda ynskjer me deg velkommen til å bu i mindre einingar. Eldhus og gamle tømmerbygningar er restaurert til god standard. Slik kjem du i kontakt med oss som bur her, vi ynskjer at du skal ha opplevingar utan om det vanlege.

Su Århus
 

Su-Århus i Hjartdalsbygda.

Anne og Eivind Haugan

3690 Hjartdal

Det føreligg planar for overnatting i gamalt vårfjøs, stogebygning, stabbur og stall på Su-Århus.

 

Vertskap:

Anne og Eivind Haugan

Tlf: 48140390

E-post: annehaugan@telefiber.no

 

Hjartdalsbygda ] Su Århus ]

Send e-post til webmaster@hjartdalsbygda.no med spørsmål om eller kommentarar til dette Web-området.
Copyright © 2003 Hjartdalsbygda
Sist endret: 24 september 2012