Kulturlandskapssenter

Hjartdalsbygda Bygdesentralen Bygdeblad Aktivitetar Linkar Innhald

 
 

 

 

Opp

 

 

 

 

 

KULTURLANDSKAPSSENTERET I TELEMARK AS

Kulturlandskapssenteret har også eiga heimeside.

Sjå www.kulturlandskapssenteret.no.

Kulturlandskapssenteret driv med allsidig formidling og konsulenttenester innan kulturlandskap. Dagleg leiar er naturforvaltar og kvedar Ingvill Marit Buen Garnås. På formidlingssida driv senteret ulike typar omvising, føredrags- og kursverksemd, og kan også bake inn eit underhaldningsaspekt i guida turar for turistar etc. Senteret tek også på seg ulike typar konsulentoppdrag, t.d. plan- og søknadsarbeid. Dette gjeld m.a. skjøtsel av kulturmark, rydding av vegkantar, vøling av gamle hus m.m. Kontortida varierer og tilsette er mykje ute i felten/på oppdrag, men ta gjerne kontakt på telefon 971 87 758.

 

Hjartdalsbygda ]

Send e-post til webmaster@hjartdalsbygda.no med spørsmål om eller kommentarar til dette Web-området.
Copyright © 2003 Hjartdalsbygda
Sist endret: 24 september 2012